برای آمدنت و رویت تصویر تو
تا چندین روز
سکوت میکنم
خاموش میمانم
شاید تو

دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه دهم 7 1387

به دنبالت گر بیایم                  
        نیستی
            پس دیدی
سنگ دلی از ما نیست 
           

 

دسته ها :
چهارشنبه دهم 7 1387

میان این همه گورستان هم نشانی از مرگ پیدا نمیکنم ...
؟؟؟
این سنگ قبر ها هم دارند
زنگیشان را
میکنند

دسته ها : در هم
چهارشنبه دهم 7 1387

خدا یار هیچکسون
خدا خیلی مهربون
تو
برو با روزگارت
چی میشه مگه
اینو
خدا میدونه

چهارشنبه دهم 7 1387
برای ما : یک شب
سجود بر محبت را
چنان صریح آوا کرد
که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم
و مثل یک سطح آب تازه شدیم

و بارها دیدیم
که با چقدر سبد
برای چیدن خوشه بشارت رفت

ولی نشد
که روبروی وضوح کبوتران بنشیند
رفت تا لب هیچ
پشت حوطه نور داراز کشید

و هیچ فکر نکرد
که ما میان پریشانی روزگار
برای خوردن یک سیب


چقدر تنها ماندیم

دسته ها : شعر
چهارشنبه دهم 7 1387

من تو باهم یکی بودیم
                           گناهی نبود
                               باران هم که امد
                                                گناهی نماند
سه شنبه دوم 7 1387

پیش از رسیدن به پل
مسیر خود را مشخص کنید

می دانم اینو جلو تر از پل های زیر گذر خیابانی
نوشته اند ولی با دید ذهن باز بخون خودش حرفیست
بزرگه
من که این جوری گرفتم
شاید به کار شما هم امد
دسته ها : در هم
سه شنبه دوم 7 1387
ابر امده
        از عزای اسمان کبود
                      در هیچکسی خورشید

                            دارد گریه میکنه
باورش دشوار است
سه شنبه دوم 7 1387

                                                           خسته ام
                            می ایی همسفر شوی ؟؟؟
بیراه ی حسرت را
سه شنبه دوم 7 1387

رویاهامان
بزرگ
اما
با ما چه نسبتی دارند
چه ربطی
چه حرفی دارند
دسته ها : شعر
سه شنبه دوم 7 1387

دیگه بوسیله ی ایمیل هک نشید

به یاهو مسنجر قسمت
login
بعد
prefences
رو انتخاب کنید و بعد روی گزینه ی
privacy
کلیک کنید حالا اگر شما گزینه ی
ignore anyone who is not on my friend list
رو انتخاب کنید دیگه هیچکس نمی تونه به شما پی ام بده یا ادد کونه یا اسلن چت کنه و با گزینه ی
ignore only the people below
شما می تونید با انتخاب هر شخصی که می خواین نظران اون با شما تماس پیدا کنه و در نتیجه نمی تونه شما رو هک کنه و برای انتخاب اون روی گزینه ی
add
کلیک کرده و اسم آی دی رو بدون
yahoo.com @
می نویسین و
Ok
می کنید

دسته ها : اموزش
سه شنبه دوم 7 1387

این ترفند برای موقع که چندین نفر از کامپیوتر استفاده میکنند یا عمومی مثل کامپیوتر اداره یا شرکت برای این کار

عبارت زیر را در پنجره
Run
از
Start Menu
وارد کنید (با رعایت حروف کوچک و بزرگ):

"rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr"

این دستور، رمزهای عبور ذخیره شده را به نمایش در می آورد.
بعد از بازشدن پنجره، می توانید رمزهای عبور دلخواه را انتخاب و حذف نمایید.

دسته ها : اموزش
سه شنبه دوم 7 1387
635. خطا مشخص نشده است .
636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .
639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
640 . خطای NetBIOS رخ داده است .
641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
642 . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) .
643 .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
644 . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
645 . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
646 . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
647 . حساب قطع می باشد .
648 . اعتبار password تمام شده است .
649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
653 . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .
656 . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .
658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

دوشنبه اول 7 1387
661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.
663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .
668 . اتصال از بین رفته است .
669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .
670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
676 . خط اشغال می باشد .
677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
678 . پاسخی وجود ندارد .
679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .
680 . خط تلفن وصل نیست .

دوشنبه اول 7 1387

681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
682 . Writing section name دچار مشکل می باشد .
683 . Writing device type با مشکل روبرو شده است .
684writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد .
685 . Writing maxconnectbps مشکل دارد .
686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
687 . Writing usage با مشکل مواجه است .
688 . Writing default off دچار مشکل می باشد .
689 . Reading default off با مشکل مواجه است .
690 . فایل INI خالی ست .
691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
693 . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
694 . خطای DCB یافت نشد .
695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
697 . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
698 . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

دوشنبه اول 7 1387

700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
701 . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
704 . شماره اشتباه callback .
705 . مشکل invalid auth state .
706 . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
707 . علامت خطایاب . x. 25
708 . اعتبار حساب تمام شده است .
709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
714 . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
716 . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
720 . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .

دوشنبه اول 7 1387

721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد .
723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
724 . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial -out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial - in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial - out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .

731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود .

732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است .

733 . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .

734 . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .

735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .

736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .

737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .

738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند .

739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

740 . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .

دوشنبه اول 7 1387

741 . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .

742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .

743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .

744 . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .

745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial ? up networking را مجددا نصب نمایید .

751 . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 .

752 . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .

753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .

754 . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .

755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .

756 . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .

757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .

758 . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .

760 . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .

 

دوشنبه اول 7 1387

761 . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.

763 . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .

764 . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .

765 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .

766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .

767 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LANرا با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .

768 . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .

769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .

770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .

771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .

772 . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .

773 . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .

774 . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .

775 . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .

776 .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .

777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .

778 . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .

779 . برای بر قراری dial ? out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .

780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .

 

دوشنبه اول 7 1387

781 . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .

782 . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .

783 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .

784 . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید .

785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .

786 . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .

787 . اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .

788 . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .

789 . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .

790 . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .

791 . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .

792 . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .

793 . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .

794 . ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .

795 . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .

796 . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .

797 . مودم پیدا نشد .

798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .

799 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی نشده است .

800 . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند .

H I C H   K A S

 

دوشنبه اول 7 1387
چراغى را که ایزد برفروزد هیچکس را توان‏ خاموشى آن نخواهد بود.
دوشنبه اول 7 1387

 

زندگی سخت نیست ما سختش می کنیم

عشق قشتگ  نیست  ما  قشنگش  می کنیم

دل  هیچکس  تنگ  نیست  ما  تنگش  می کنیم

دل  هیچکس  سنگ  نیست   ما   سنگش   می کنیم.

 

hich kas


دوشنبه اول 7 1387

ازم پرسید بخاطر کی زنده هستی؟ 

با اینکه دوست داشتم با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو"،

بهش گفتم: "بخاطر هیچکس".

پرسید: پس بخاطر چی زنده هستی؟

با اینکه دلم داد میزد "به خاطر دل تو"، با یه بغض غمگین بهش گفتم: "بخاطر هیچی".

ازش پرسیدم: تو بخاطر چی زنده هستی؟

در حالیکه اشک تو چشمش جمع شده بود، گفت: بخاطر کسی که بخاطر هیچکس زندست.

دوشنبه اول 7 1387

 

 

حقیقت تلخ بهتر از یک دروغ شیرین است

 

Ξ 

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387

 

 

به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن همان

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
 
 
اول بکار بد درو کن
 

                                                                                                             

hich kas 

                                                

زمان برای هر کسی که می تواند صبر کن هر دری را باز میکند
دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
 
 
 
فقیر کسی نیست که کم دارد بلکه کسی است که خواهش هایش زیاد است
 
 


در جوانی پیر باش تا در پیری جوان
دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
همه چیز چون زیاد شود ناچیز گردد و ارزان گردد مگر علم و دانش که هرچه بیشتر شود عزیزتر باشد
 
 

با دید عاشق معایب پوشیده می شود
 
 
 

وقتی چشم نابینا باشد عینک بدرد نمی خورد
دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387

یک روز چشماتو باز کنی می بینی من تموم شودم
می بینی جام چه خالی
یا رفته ام پی خودم
اگر یک روز روزگار
پیشت خودت باز بشینی
تمام این روزها رو جلو چشمات باز می بینی
بیا بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا
دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
من دیگه بس برام تحمل این همه غم
بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم
وقتی فایدی نداره
غصه خوردن واسه چی
واسه عاشق های تو خالی
ساده مردن واسه چی
دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
 
 
 ”
 
 
لحظه ها همیشه خواستن که تو رو ازم بگیرند
همیشه یک چیزی بوده که شوقت ازم ربوده
 
 
¤ 
 
 
 
 
 
 
 
يکشنبه سی یکم 6 1387

این همه چرخیدی و چرخاندی
بگو اخرش چی شد
دسته ها : شعر
يکشنبه سی یکم 6 1387

نمی خوام دربدر
پیچ و خم این جاده شم
واسه آتیش همه یک هیزومه آماده شم
دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387

قربونت برم خدا
چقدر غریبی رو زمین

قربونت برم خدا
چقدر غریبی رو زمین

قربونت برم خدا
چقدر غریبی رو زمین

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387

وایسا دنیا
وایسا دنیا
من میخوام پیاده شم

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387

قسم به لبخند یک بیچاره
قسم به گرسنگان فراموش شود
قسم به لبخند ان گل پژمرده
که تا وقتی جان در بدن دارم و چشمهائیم می تواند دنیا را ببیند
به عدالت از بیچاره و بدبخت درایم و به تمام کوردلان بفهمانم
که هست هیچکسی در دار هیچکسی که برسه به داد هیچکسی
پس بیا با من باش
چون
کوه
باران
جنگل
متحد
قوی
یک دل
همه با هم ؟
ای هیچکس آ
ما زنده دلان
بیچارگان تاریخیم که به اینده تیرو تار خویش دل خوشیم
نارچاریم
که گر دل خوش فراموش گردد
دنیا به روی سر هر چی کوردل که هست خراب گردد.!

يکشنبه سی یکم 6 1387

توی

توی که سراغم سالهاست نمی آیی
دروغ نگم روزهاست
ولی برای من سالهاست
که گذشت

يکشنبه سی یکم 6 1387
بیچارگی هیچکس از فکر دیگران
بیچارگی هیچکس

باز وقتی آزاد ذهنی پر از درد به سراغ امد از بخت بعد بازم باید بنویسم دیگه
چند لحظه خورشید وقت داشت تا از پشت کوه بلند . سر افراز بیرون بیاید و تمام دل مردم جهان رو .
آسمان ابی
دریای بی کران
ذهن پر درد مرا
روشن کند وروزی نوع با دیدی نوع شروع شود ولی من در آن سپید دم روز به تمام فکره های فکر نشده . ؟
می اندیشیدم که چرا این ذهن این تصور از زندگی من
دیر به دادم رسید
ای کاشک که این صحنه با شکوه چند سالی زودتر به سراغم می امد و
مرا از این سردیها و گرمیها و بی محبتی

اصلا از همین زندگی و زندگانی
یا نا امید های خویش رهایم میکرد
ای کاشک با او اشنا نمی شودم
که هر روز شیفته او شوم و روز به روز بیچاره تر از فردا یم نمیکرد
نمی دانم پس یا پیش راهی هست یه نه
که دیگر خسته ام و
هیچکس دیگرم


امروزهم دیر نیست شاید

شاد باشید تا روز مرگ هیچکس
ای..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هیچکس دیگر نویسنده دل نوشته

يکشنبه سی یکم 6 1387
سلام
یک سلام ناراحت
یک سلام با گریه های مکرر
یک سلام به وسعت تنهای تو
به تمام خوانندگان مطالب عبوس من ناراحت و گریه دارمن بچه ها راستی من خیلی نظرمیگرم یا با بچه های که همه توی تبیان هستنند چه بچه های که در بیرون وب باهاشون ارتباط دارم بهم میگن
چرا غمگین می نویسی
چرا نوشته هات ناامید کننده هستنند
سردن .
همیشه ناراحت هستنند
حتی بعضی ها از دوستان خوب خوب خوب عزیزم
بهم میگن در زندگیت مشگل داری
نه به این عزیزت نه
من نه مشگل دارم نه با خانواده ام مشگل دارم نه با کسی دیگه
ما در خونه دمکراتیم یعنی راحت راحت راحت ؟
بعضی موقها بخودم میگم مشگلات من نه مالی نه عاطفی من خودم دوست دارم برای خودم
مشگل درست کنم ناراحتی از غم خوشم میاد دیگه
عاشق غمم . تنهایم .تا بتونم از دنیا از مشگلات اجتماعی بگم
با زبان هیچکسی
به خدا من خودم مشگل ندارم مشگل من ادما دروبرم نمی دانم شاید مشگل ندارم و ذهنم آزاد از این فکرا میکنم نمی دانم ؟؟؟
من دلیگرم از دوروی زیاد
خیلی متنفرم از دروغ
بیزارم از ریا
تحمل دیدن فقر در کسی رو ندارم
من خودم هیچکسم هیچی نیستم ولی تا میتونم کمک میکنم
ولی کسای رو مبینم از من بالاتر ولی کمک نمیکنند
من نمی بینم با شک و تردید
من واقیعت میبینم
بابا من
وقتی میشنوم فعلا زوج کاروشون به دادگاه رسید اینو تا سه روز نمی تونم هضم کنم می ماند روی دلم
بابا راست میگم
اخه مگر میشه کسی که تا دیروز نگارو یار و معشوق هم بودن امروز با چنین قساوت و سنگدلی
تمام گذشته و اینده بچه هاشون رو زیر خنجره پیش امد بزران
نمی سازند . درک نمکنند . نمی شه. ندارند . باکسی
اینا مال هم نبودن از روز اول
اینا توی مخ کچی و یخی من نمیرند نمیرند
بابا اگر روز اوا مال هم نبودید چرا ازداوج کردید مگر کور بودید
چشمتو بازی میکردی
حال چرا اولاش خوب بود
مهربون با مرام درکم میکنه بیرون میریم هی از این حرف
تو پدر یا مادری
باید اینا رو بزاری کنار پدر یعنی فداکاری مادریعنی از خود گذشتن
دونستی تو باید از این مرحله سخت بری برای رسیدن به موفقیت
تو باید در یک کلام از خودت بگذری
در یک شب همه چیز خراب میشه
چقدر تحمل کنم از روز اولا اینجوری بود و طلاق (عاشق و معشوق های پفکی )
عشق تاوان داره عشق توی معنی هیچکسی یعنی نرسیدن
عشق نرسیده جاودان میماند قسم میخورم
هی بازم خودتون میدونید
اینا ست مشگل کار ما
من ناراحتم از قهر های خانوادگی . نمی تونم ببینم که برادری یا خواهری باهم قهرند
مگر میشه دوخواهریا برادر که از یک جنس هستنند از یک خون ازیک پدر مادر این چنین باشه
می دونید مشگل کار ما چیه
پس گوش باز کن بروی سخنم
اینو برای تمام انسانها ایران ایران ایران
عزیزم مینویسم اول یاد این شعر هیچکس بزرگ می افتم اینو بخون حالا

من تعصب دارم
وطن پرستم
توی ذهنم
از ایران یک بهشت تصور دارم

می بینی هیچکس چی میگه
توهم تعصب داشته باش

نه که اینو می نویسم بخواهم به دولت یا چیز دیگری گیر بدم اونا مثلشون با این فرق میکنه
اینا به خود ما مردم ربط داره اصلا حرف دولت نیست
من تو با.خانم..با.توم رامی..آقا.با.توم یا..خانوم...وبا توم اور خانوم با تو خشک باتوم سهی
یک زمانی بود یک ویروسی یا منو هک کردن بودن شاید یک فایل توی کامپیوترم ایجاد میشد
یک اگر همه پاکش میکردم بازم میامد و یک سری حرف ها توش بود
انها باماند در تنهای من برای من
ولی نوشته ای داشت که من رو به خود جالب میکرد
فینگلیشی نوشته بود
میگفت توی کشوری که همه به فکر راحتی خود باشند هیچکس راحت نیست
اما توی کشور ی که همه به فکر راحتی هم هستنند همه راحت و در رفاه زندگی میکنند
من شخصا چون به فکر رفاه بیقه هستم خودمم در رفا زندگی میکنم
بدون نگرانی بدون دالواپسی دلم گرم گرمه خیالمم راحت
پس شما هم اول فکر رفاه دیگری باشید تا کسی دیگر فکر رفاه شما
به هرچه خوبی و پاکی قسم توی دنیا یک میشیم به هرچی که میگی قسم میشه این کار رو کرد خیلی راحت
حالا تو بگو هیچگس تب داره
اره اینا از روی تب
ولی تو رو خدا تو باور کن من تب دارم اینا هم باوروشون میکنی
نمی دانم شاید بخواهم بنویسم با این وقت و این کامپیوتر خسته تر از من
تبیان باید چندین گیگا بایت فضا در اختیار هیچکس خوب وبد و زشت بزاره
من گاهی خیلی خوب گاهی خیلی بد
خدانکنه زمان ز...؟ دم دست باشید
بچه های سرو چشمتون درد اوردم
مشگلات من مشگلات همست شخصی نیستنند
مشگل تو دوست عزیزم هم هست فقط خودتون کنار نکشید لطفا بیاید وسط گود تا درست بشه
بابا دست یک نفر بگیری بسه اگر می دونی
همین
به همنوع خودتون خدمت کنید
که ارج که داره
گویند حد نداره
یادت نره
حرفهای هیچکست و

فکر کنم تب دیگه اومده پایین حالا بهتر چشمهایم رو ببدم و به چیز دیگر بی اندیشم
بچه اگر شماهم مثل من فکرمیکنی یک نظر بزارید که مافقم یا مخالفم همین کاربزرگی دارم باهتون

 

 

چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387
حتی نذاشتن با همدیگه بد باشیم
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387

وقت رفتن نمی خواهم ببینمت
می دونم ببینمت کم میارم
اگر فقط یک لحظه نگاهم کنی دلمو پشت سرم جای میزارم
اگر خونسرد نگام ازم به دل نگیر یکروز دلت ازم خسته میشه
اگر اسمو فقط صدا کنی راه رفتن برام بسته میشه
وقت رفتن نباید گریه کنی
اینجوری دلم برات تنگ میشه
میدونم هرجا ی دنیا که باشم تو دلم عشق تو کم رنگ نمیشه
حمید عسگری
خواننده :
دسته ها : در هم
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387

ای
کاش
می شد به غیر از تو دیگری را هم دوست داشت ..؟؟؟

من این حرف و زدم یک سیلی خوردم شما تجربه نکنید
خوب من چیکار کنم دلم میگه منم می نویسشم میشه
دل نوشته  هیچکس

دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387


انتظار نا ممکن بی امید    

 

صبح ها شکلی از رفتنیم
عصر ها خستگانی که باز می آیند
رویا باخته . بی امید . اندکی معترض

طبیعی ست که بعد از آن همه اضطراب
حالا پناه می بریم به دعا
به سادگی
به سهم همین هر چه که هست
هر چه که بود
هرچه که خواهد شد
روشنی تو حالا بیا تا بعد؟؟؟

پس کی خواهی امد......؟
انتظاری تا اخرین دقیقه !

چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387

به این باد بی نشان خبر چین
اصلا اعتماد نکن !

به این باد بی نشان خبر چین
اصلا اعتماد نکن !

به این باد بی نشان خبر چین
اصلا اعتماد نکن !


به این باد بی نشان خبر چین
اصلا اعتماد نکن !

دسته ها : در هم
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387

بعضی وقت یک حس به من میگه

توی وجودتت چرا عشق داره کم میشه

چرا هیچکس نمی فهمه هیچکس و

بهتر همین جا تمام کنیم بحث و

چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387
اشتباه از ما بود
اشتباه از ما بود
که از خواب سرچشمه را در خیال پیاله می دیدیم
دست هامان خالی
دل هامان پر
کاش می دانستیم
هیچ پراونه ای
پریروز پیلگی خویش را به یاد نمی اورد

دسته ها : شعر
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387

دعای هیچکس

خدایا 


خدایا هیچکس و خوار و ذلیل نکن
خدایا هیچکس و جرت نده که هیچکس و اذیت کنه
خدایا هیچکس و رازی به مرگ هیچکس نکن
خدایا هیچکس و تنها نزار و بی کس نکن
خدایا هیچکس و دل شکسته از هیچکس نکن
خدایا هیچکس و مدیون هیچکس نکن
خدایا هیچکس و به خطر نزدیک نکن
خدایا هیچکس و به گناه آلوده نکن
خدایا هیچکس و به پاکی دعوت کن
خدایا هیچکس و به سقوط نزدیک نکن
خدایا هیچکس و عاشق تر از عاشق کن
خدایا هیچکس و از خانواده اش دور نکن
خدایا هیچکس و ببین و رها نکن
خدایا هیچکس و بی کس نکن
خدایا همه کس و هیچکس نکن
خدایا هیچکس و همه کس نکن
خدایا هیچکس و از هیچکس سیر نکن
خدایا هیچکس و از هیچکس دور نکن
خدایا هیچکس و ...............؟

 

جمعه بیست و دوم 6 1387

Deepest Sea"s
این وبلاک برای یکی از هیچکس آ خوب و مشگل پسنده و ابتکار عمل خوبی نیز داره واگر توی وبلاکش
برید به حرف من میرسید و مطالبی داره که تمامش از دل نوشته شده است و با خواندشون انسان احساس نیکی
داره پاکی داره خلاصه سری بزنید
و توی وبلاکش یک دسته هم بیشتر نداره ولی اون دسته به هزار دسته می ازره چون کار خود خود خودشه
و چون از احساس و علاقه است خیلی جالب وخواندنی و مطالب همه کار دست و دل خودشه
مطالبشو کوچک و اهسته مینویسه اما با دلی بزرگ ودریای بی کران اونهم مثل من توی وبلاکش حرفهای هیچکسی داره و بر عکس من مطالب خوبی مینویسه
حرفهای هیچکسی
توی این دسته حرفهای از جنس اینا رو می تونید پیدا کنید
چطور می توانم باور کنم ؟!
وقتی می گویی با منی
اما آدرس قلبم را نمی دانی
شاید من هیچکس همه کس توام
خدایش چقدر قشنگ و با احساسه


تازه این چیزی نیست این دل نوشته رو ببین چقدر ابتکار داره و خواندنی


چیزی نمیبینی و نمی شنوی
مسافر جاده بی سر انجام ...
پاهایت دگر خاطره ی ماندن را از یاد برده اند
چون هیچگاه در جایی بند نشده اند
حافظه دستانت نوازش را فراموش کرده اند
چون هیچگاه کسی را نوازش نکرده اند
رفتی جاده را به انتها برسانی
خودت به انتها رسیدی !
جاده با تو چه کرده مسافر ؟!
مسافر جاده بی سرانجام .

خلاصه همه چیز خوب و ادبی توش پیدا میشه من چرا توضیح میدم یک لینک کن
برو حالشو ببرببنیم امروز چی داره برامون

 

جمعه بیست و دوم 6 1387
نور به چه درد ما می خورد
وقتی تاریکی نیست ..؟
دسته ها : شعر
جمعه بیست و دوم 6 1387

دیگر چه مخواهم از این صبح و شام شبیه هم ؟
پس پناه بی پایان من کجاست
فراموشی و خاموشی من کجاست
پس کی این دل آروم میگرد.
جمعه بیست و دوم 6 1387

من پا به پا قدم می زنم در اتاقی که نور ندارد

روشنایی ندارد امید .هوا .حوصله ندارد

 

دسته ها : در هم
جمعه بیست و دوم 6 1387

دلم می خواهد نقطه بگذارم تمامش کنم
اما حس خسته ای مرتب مزاحمم می شود

دلم می خواهد نقطه بگذارم تمامش کنم
اما حس خسته ای مرتب مزاحمم می شود

دلم می خواهد نقطه بگذارم تمامش کنم
اما حس خسته ای مرتب مزاحمم می شود


 
جمعه بیست و دوم 6 1387

ما زده بودیم
رفته بودیم
به سیم آخر رسیده بودیم
نمی توانم ادامه بدهم
نمی توانم
حداقل اینجوری نمی توانم


ما زده بودیم
رفته بودیم

به سیم آخر رسیده بودیم

نمی توانم ادامه بدهم
نمی توانم

حداقل اینجوری نمی توانم

 

ما زده بودیم
رفته بودیم
به سیم آخر رسیده بودیم

نمی توانم ادامه بدهم

نمی توانم

حداقل اینجوری نمی توانم

جمعه بیست و دوم 6 1387


آشیونه 

دوستان نویسنده آشیونه ؟ یا همون پناه شصت خودمون یکی از هیچکس آ خوبه
که سلیقه ای فراوان برای وبلاکش میزاره و در کل در وبلاکش هم عکس پیدا میشه
عکسهای از گل که چقدر زیبا هستنند و به ادم انرژی مثبت فراوان میدن
بابا دست درد نکنه
به غیر از عکس
از اینا هم مینویسه
دیشب قورباغه ی من مرد
همونی که تو برکه ی نزدیک خونه پیداش کرده بودم
تازه این که چیزی نیست ببینید این چقدر زیباست
من

کوتاه قدترین پسر دنیا

عاشق بلندقدترین دختر دنیا شدم

همه چیز عالیه

جز اینکه

هر وقت می خوام تو چشماش نگاه کنم

دلشو می بینم...
چقدر باحاله

خوب دید چه هیچکس خوبی
نازه دست نوشت هاشو باید ببینی حالا اسامی دست نوشته هاشو ببین
چه اسامی ماهی دارند ادم دلش میخواهد روشون کلیک کنند ادمو وسوسه میکنند
حبیب خدا
شعرای مینای
گل منگلی
و......؟؟؟
خلاصه حرف این هیچکست گوش کن این وبلاک رو بخون همین
دیگه من چی بگم
اگر وبلاک شناسی

چون سنگ ها روزی پرنده بودند و شاید روزی دوباره پرواز کنند!
می دونی این  متن دنیای  حرفه داره

بریم ببینیم امروز برامون چی گذاشته 

 

جمعه بیست و دوم 6 1387

ققنوس انتظار

این وبلاک برای یکی از عاقل ترین و باهوش ترین و زرنگ ترین هیچکس آ روی زمینه
واقعا اینا رو میگم حقیقت داره هیچکس خوبی
جالب می نویسه اهسته می نویسه همیشه می نویسه
ببینید من از کسای که مطالب خودشون می نویسند (تایپ) میکنند بهشون افتخار میکنم چون با یک کپی وپیست
صد تا مطالب ثبت نمی کنند
خوب این هیچکس هم اینجوری هفته ای چهار پنج مطالب قشنگ و زیبا با رنگ های شاد و پر انرژی
بابا ادم حال میکنه میخونه
نظراتش هم میرسه چون مطالب ش از دل میان به دل میشینند
خوب از اینا که بگذریم از اینا منویسه

ادعا نمی کنم ،
* * *
همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم

ولی* *

می توانم ادعا کنم * *

* لحظاتی که به یادشان نیستم *

* * نیز دوستشان دارم

بعضی موقعها هم از رو هنر و بیکاری تابستان . یک اثرات هنری از خودش به یادگار میکذره
ویه هو میبینی هزار تا حرف کنار هم میزاره میشه این
____________$$
___$_________$$
__$$_______$

<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
__$$$

_$$$_____$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
__$$$$

$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
$$___$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
_$$____$

<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$$_$$_$$

_______$-$$$-$----$$$
____$$$$$$_$$_$$$
___$$$$$$$$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
____$$

__$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
_$$$$$$________$

_$___$$$$$$$$$
$___$$_$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
_$$$

<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
__$$___$__$$___$$

____$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
____$___$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$

____$______$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
__$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$

____$_______$____$$
____
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
_______$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$

____ _________$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$

_____________$$
_____________$$
____________ $$
____________$$
___________$$
_________$$$
________$$$

کاش بودی تا دلم تنها نبود

منتظر در فکر فردا ها نبود..
خلاصه من هرچی بگم انگار از این هیچکس کم گفته ام شما فکر میکنند اینجوری نیست
اینو بدونید هیچکس کسی رو کشککی لینک نمیکنه
حتما یک چیز هست
خوب زیاد حرف نزنم برید خودتون وبلاکشو بخونید بعد نتیجه اش رو به من بگیید
مطمئنم خوشتون میاد
الکی کسی وارد هیچکس ا نیمشه که و نوشته های چون 

عاطفی 

درد دل 

حدیث و نشونه

انتظار و

..............؟؟ 

این شعرهم از وبلاک اونه

سلامت تن زیباست
اما
پرنده عشق
تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشد......

بریم ببینیم امروز چیکار میکنه 

 

 

جمعه بیست و دوم 6 1387

یاس کوچک 

این وبلاک برای کوچک ترین هیچکس
هیچکس یاس کوچک
وبلاکش هم مثله اسمش پاک با قلب و دل و دین بزرگ مطالب جالبی داره یه جورای من بهش میگم یک جواری
وبلاک من با وبلاک تونسبت فامیلی دارند نمی دونم شاید این نظر هیچکس
نظر یاس فرق کنه
خلاصه وبلاک جابلی داره جابل یک درجه از جالب بیشتره
گفتم اشتباه نکنی
خوب دیگه
چی بگم
مطالب اینجوریند
معنی

روانشناختی

گلــــها و گیاهان:

گـل شقایق: امید و آرزو

....؟
این مطالب بیست میگیره واقعا جالبه

عشق اگر وجود داشته باشد
اولویت اول زندگی آدم می شود

.......؟

از این دسته نوشتها هم داره

 


Gila3 Abi!!

Manie naMe GolhA!!

خلاصه هم وب قشنگی داره هم مطالب خودشه به علاقه خودش مینویسه و تایپ میکنه
و در کل برای وبلاکش زحمت میکشه ارزش دیدن داره
پس باهم میرم ببینیم ببینیم امروز برامون چی گذاشته
بریم ببینیم

جمعه بیست و دوم 6 1387

 از دست هایم  
 دست بردار 
چهارشنبه بیستم 6 1387

درست به همین سادگی
برخیز و شتاب کن
من می گویم و تو بنویس
بنویس از زندگی
بنویس از عشق
بنویس از دوری
بنویس از امید
بنویس ازنوشتن
که زیباست
تو بنویس
بنویس که.....................................؟؟؟؟

چهارشنبه بیستم 6 1387

حتی هیچکس نمی داند

ما چه بودیم

چه گفتیم

چه کشیدیم !

چهارشنبه بیستم 6 1387

 

 آیا تا به حال کسی دیده که  
 خورشید از چاه طلوع کند 

 

دسته ها : در هم
چهارشنبه بیستم 6 1387

بگوید رهایم کند
این بی حوصله گی
این فکر مخدوش
یا ذهن اشفته
بگوید رهایم کند.
می خواهم یک لحظه به این لحظه بیندیشم

دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه بیستم 6 1387

اینجا
چشم کدام خسته از آواز من
خواهد گریست

دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه بیستم 6 1387

آیا میان آن همه اتفاق
من از سر اتفاق زنده ام
؟
؟

دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه بیستم 6 1387

سنگین از نگفتنم 
هیچکس نگفت
بار تو گر سنگین است
مقصد کجاست

چهارشنبه بیستم 6 1387

آنجا که ظلمت بود . اینک نور است
انجا که درد بود اینک لذت است
آنجا که ضعف بود اکنون قدرت است
انجا که سیاه بود اکنون سفید است
انهم که کسی بود الان هیچکس است
انجا که هیچکس بود ماتم غم بود

 

سه شنبه نوزدهم 6 1387

چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز


چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز

چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز

چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز

سه شنبه نوزدهم 6 1387
هی روزگار هیچکسی و غمگینی
نمی شد زمین از نو زاده شود
عشق از نو زاده شود
آدمی از نو زاده شود
اصلا اسم نباشد
تقسیم و فاصله نباشد
هیچکس تنها نباشد 
یعنی مشه فکرش بکن اگر بشه چی میشه
نوشته ما هم شده قضیه یکی از بستگان غضنفر داشته یک بیست کیلوی ماست و می ریخته توی دریا
بهش میگن چیکار میکنی . میگه دارم دوغ درست میکنم . میکن اخ این کمی ماست که همه ی اب دریا رو
که جواب نمیده که دوغ درست کنی نمیشه
میگه فکرشو بکن اگر بشه انتوقت چی میشه
حالا حکایت ماست
سه شنبه نوزدهم 6 1387

ضرب المثل های یخمکی
موش رو به خانه اش راه نمی دادن شب رفت هتل
توانا بوبد هر که مایه اش بیشتر بوبد
در اوج سرعت قدرت ترمزت رو داشته باش
روی ریسمان پوسیده کسی لباست و پهن نکن
یک دیوانه ای سنگ در چاه می اندازه بیقه براش دست میزنند
اخر شاهنامه نوشته شده پایان خوش نبود پایان بود
میگن جوجه رو اخر هفته باید زد به سیخ
زن و شوهر دعوا کنند اهال محل خبر میشن
یک طرفه به قضاوت نرو این نبود ببخشید خیابان رو یک طرفه نرو چون جریمه میشی
پیدا کردن یک سوزن در انباره کاه اینهم فاسد شد سه سوت با آهن روبا پیدا میشه
یخ کنی بچه با این ضرب المتل هات

دسته ها : جوک و طنز
سه شنبه نوزدهم 6 1387

چون باران ترس اور
از میان گذشته هایم قد علم کن
دیر یا زود
باید آشکار شد

دسته ها : شعر
سه شنبه نوزدهم 6 1387

حالا سال هاست
که ما از حوالی انتظار
خواب یک روز خوش را
از شب شکسته می پرسم

کلافه ام از این روزهای طولانی

سه شنبه نوزدهم 6 1387
درسهای از شیطان دو
حوصلت سر اومده؟؟؟
بی کاری ؟؟
کاری نداری ؟
یه کم سس گوجه فرنگی بریز توی کفش داداشت.
جیبهای ابجیت و پر از دوده بخاری کن.
یه سوزن هم توی پات فرو کن
کمی هم شکر توی موهات بریز.
اسباب و وسایل شخصیت و روی پله ها پهن کن
یه کم هم ژله به قفل در بمال.
کمی گل بخور اونهم مال خاک روس بهتر عمل میکنه
رو دیوار نقاشی بکش
چند تا تیله توی راهرو قل بده
توی کلاه بابات هم یه کم جوهر بریز قرمز بهتر آبی هم بد نیست در این مورد با سلیقه شخصی
خوب از بیکاری در اومدی گفتم حوصلتون سر رفته این کارهارو بکنید
ولی راه بهتری بود زیر شعله حوصلتون رو پائین بکشید تا این هم مصیبت نکشید
اینهم حرفی حالا مونده به خودت هر کاری رو دوست دارید انجام دهید
خوب بعد از تصمیم گیری
خوب حالا برو بالا یه چرت بزن و به کارهات فکر کن
که کارهای شیطانی چه حالی میده ادم یاد کودکیش می افته

دسته ها : جوک و طنز - در هم
سه شنبه نوزدهم 6 1387
زمان طولانی انتظار می کشیدم
برای تحقق یک معجزه
همه به من می گفتند قوی باشم
صبر کنم و حتی قطره ای هم اشک نریزم
دسته ها : در هم
سه شنبه نوزدهم 6 1387

وقتی تو نیستی
من حزن آسمان بی اردی بهشت را
گریه می کنم
در سایه های پسین
عاشق شدن در دی ماه
مردن به وقت شهریور
وقتی تو نیستی
هزار کودک گم شده در نهان من
لای لای مادارنه تو را می طلبند

 

دسته ها : در هم
سه شنبه نوزدهم 6 1387
از قلبم بیرون نرو
آن را نشکن و ترک مکن
من در اینده جای خوبی برایت خواهم بود
تو همیشه در ذهن منی
چرا من تو را خیلی دوست دارم ؟نمی گذارم مرا ترک کنی
رویا ها همیشه ادامه خواهد یافت
جمعه پانزدهم 6 1387

 

اما هیچکس نمی داند تو : آنچه که انجام میدهم را دوست داری؟

 

ما می ترسیم
خاموشیم
نگاهت می کنیم
به بزرگیت
بر می خیزیم
می رویم
بر می گردیم


جمعه پانزدهم 6 1387

از ماه تا ستاره

از این طرف تا آن طرف جهان

هدیه ایست به تو

جمعه پانزدهم 6 1387

تو همه ی خواسته ی من بودی من دروغ نگفتم
تو همچون بهشتی
قلبم تنهایی سالمی برایم ساخته
عشق حقیقی در چشمانت داشتی
اما شاید دروغ می گوی
جمعه پانزدهم 6 1387

زمان با من است

امشب شب ماست

زمان با من است

تو نزدیک ترین چیز به فرشته ی بهشت هستی

تو یگانه ای

تو تنها ستاره ی جهان تازه ی من هستی

اجازه نمی دهم که بری

من قول دادم

ایا تو برای بازی در این حکایت حاضری ؟

جمعه پانزدهم 6 1387

 

 بگو بشود
شده است
می شود
چنین که هست
چنان که پیش خواهد امد


بگو بشود
شده است
می شود
چنین که هست
چنان که پیش خواهد امد

 


دسته ها : در هم
جمعه پانزدهم 6 1387
 هیچکس
سلام یک سلام سبز به تمام تبیان نت ها چطوریید . یک سلام به زیبای رنگین کمان به دختر خانمها ایرونی و یک سلام بارونی به تمام پسرهای ایرونی مخصوصا تبیان نت ها
خوبین در سلامتی مثبت به سر می برید وضع کار . بار . حال .پول . مال .سال . ماه .خلاصه روزگارتون خوبه ..؟
همیشه خوب باشید . و جسم و روح سالم داشته باشید بقیه چیزها درست می شه. یک هیچکسی میگه با جسم سالم و روح بزرگ همه چیز و میشه بدست اورد ولی با همه چیز نمی شه تن سالم و روح پاک و بدست اورد
بچه ها راستی میخواستم یک خبر بد بهتون بدم اگر براتون مهم باشم زندگی من پر از این اگراست
اگر از دل نوشته هام خوشتون امد اگر براتون مهمم و از این قبیل ها ..؟چیکار کنم بچه خاکی دیگه حالا حالا
هم اسفالت نمی شه بابا چی می گم البته این جوری خوب هیچکس همیشه حال و موقعیت طرف مقابل و درک میکنه
اونهم درک هیچکسی اصلا یک جورای دیگس اونهم خودش بحثی داره که فعلا
خوب خبر بد این که هیچکس تولدش
بچه ها حالا میگین این هیچکس تب داره میلی به کم داره ولی خوب اکثرا هیچکس آ
به من میرن نمی دونم لابد اونهم خودش حرفی
حروف کیبوردم بی روح تر و ضعیف هستنند برای این کار ولی بهشون روح میدم تا ایناهم برای خودشون خوش باشن و زندگی کنند و شاد باشند از هیچکس هم شاد تر اخ ادم روز تولدش از این کارآ میکنه تنها توی اتاقش خودش . خودشو حبس می کنه خود هیچکسش با کامپیوتر هیچکسیش از این غم ها بنویسه اخ کیه دیده روز تولد ادم هیچکس
کنارش نباشه این تولد نیست که هیچکسی ؟؟؟
پس من همین طوری هیچکسی مو سر میکنم تا خدا بزرگه
اصلا مالید یک جشن هیچکسی راه بی اندازیم و بچه های تبیان رو دعوت کنیم نمی دونم اگر حالشو داشته
باشید . بازهم این اگر هیچکسی ؟
نه ابن خوب نیست؟
شما یک چیزی بگید من هرچی فکر میکنم انتن نمی ده اخ خط ام خرابه از اون اول هم زدم بیراه
به قول یک عزیزی چند وقتی بیراه میریم . شاید زودتر رسیدیم بهتر که . اکر نرسیدیم چی نمی دونم
ببخشید همراهم زنگ میزنه یک لحظه با خودتون باشید تا تلفن جواب بدم زودی بیام جای نریدا
الو:..............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چی
اینهم نظری .؟
بچه یک از هیچکس آ بود تلفن زده بود میگفت اگر قانون هیچکس راه میده . بچه هم مایلند؟
یک مسابقه بزاریم اونهم با جایزه اره این بهتر هیچکس
خوب دست درد نکنه از این راهنمای قشنگت . راستی بدهم نیست خوب حالا چی رو سوال قرار دهیم که
خوب باشه ؟
بچه اگر مایلید .
هرکسی که میخواد در این مسابقه شرکت کنه جواب سوال و باید در قسمت نظرات بنویسه حالا یا خوب_بد_زشت یا در هیچکس شب نویس غم نویس تنها نویس خسته نویس جواب سوال و بنویس
حالا هرکی در مسابقه واقعا جواب درست و داده بود اگر زیاد بودن به اسم قرعه به نفر اول یک هدیه از
طرف هیچکس و نفر دوم سعی میکنم یک دل نوشته در مورد هرچی یا هرکی یا هر اسمی که بخوادبنویسم که
هر جا برد بهش جایزه بدن
پس سوال مسابقه هیچکس
هر کس گفت هیچکس امسال چند سال شده است و از امروز که روز تولد هیچکسه روز جمعه
15/6/1378 چند ساله میشه .؟؟؟؟؟؟؟
نفر اول و نفر دوم اگر زیاد بودن قرعه کشی بدونه کلک بهش جایزه میدم اونهم جایزه خوب
ادم وقتعی روز تولدش کسی دورو برش نباشه از این کار میکنیه
برای تولد هیچکس .هیچکس گل نفرستاد
برای تولد هیچکس .هیچکس تبریک نگت
برای تولد هیچکس . هیچکس زنگ نزد
برای تولد هیچکس . هیچکسی تکس نزد
برای تولد هیچکس . هیچکس کاری نکرد
هیچکس منتظر جواب سواله شما ست
بدرود
هیچکس

 

پنج شنبه جهاردهم 6 1387
 فردا دور است  
 تو به فردا نزدیک باش  
 که فردا بی تو من  
 تک و تنهام 
دسته ها : در هم
پنج شنبه جهاردهم 6 1387
 به فکر مردن خویش  
 هر روز هزاران بار آرزو 
 مرگ می کنم 
دسته ها : در هم
پنج شنبه جهاردهم 6 1387

تا دیروز برایم عشق بودی

بزرگ بودی

جان بودی

نور بودی

عزیز بودی همچون دو چشمهائیم

ولی امروز از ان دل گیرم

که نه عشقی

نه نوری

نه عزیزی

نه سفیدی

نه همدلی

تاریکی

بیدلی

بی جانی

سنگدلی

رسواتر از من توئی

ای دیوانه عالم

برو به فکر کار خویش باش

که کس نتواند شکستن دلی را سرهم کند

نه کار من است نه کار تو رسواتر از من

تو مرا به خاک سپردی

برو ..؟

به سنگ بگو

به خاک بگو

که دگر هیچکس ازآن شماست

تنش .جسمش . عشقش . روحش . فکرش

همه تقدیم به تو باد

ای خاک سرد

تقدیم به تو باد

نویسنده دل نوشته هیچکس
تقدیم :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه بچه ها اشتباه نکنید این بار برای غرق گناه ننوشتم
پس تقدیم به تو ای غرق در پاکی
دوستان عزیز در مورد این نوشته حتما قانون کپی نویس و کپی نظر هیچکسی رو رعایت کنید و ......؟؟؟؟؟
خیلی دوستون دارم . ببخشید اگر نوشته هام یک وقت های اذیت تون می کنه و با هام کنارمیان باید بنویسم وگرنه یک وقتهای از بار غم ودرد می میرم
هیچکس

پنج شنبه جهاردهم 6 1387

منم هیچکس

منم ان کویر سرگردان

منم ان قافله گم شده

در کویر بی نام و نشان

منم هیچکس .هیچکس . هیچکس

هیچکس با هیچکسه در حقیقت

تا دور؟

تا بی نهایت ؟

تا همیشه ؟

ناراحت نباش اینا

حرف دل هیچکس

پنج شنبه جهاردهم 6 1387

هیچکس در غم و
هیچکسه در شادی
هیچکس کوچک بود از جنس درد و غم
هیچکسه بزرگ بود و اما شکستنی
هیچکسم غصه نخور
هیچکسی همیشه باهات
هیچکسه ؟؟؟ هیچکس حرفی باهات داره
یه خواهشی ازت دارم
مرا همیشه به نیکی یاد کن
ازم بگذر در قیامت
نزار تنم در قبرم بلرزه
نزار سرش پائین بی افته
نزار . نزار .نزار


دل نوشته توسط هیچکس
تقدیم :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه بچه ها اشتباه نکنید این بار برای غرق گناه ننوشتم
پس تقدیم به تو ای غرق در پاکی
دوستان عزیز در مورد این نوشته حتما قانون کپی نویس و کپی نظر هیچکسی رو رعایت کنید و ......؟؟؟؟؟


پنج شنبه جهاردهم 6 1387

به من نگاه کن واسه یک لحظه

نگات به صدتا آسمان می ارزه

من از خدا مه

بکشم ناز تو

بشنوم یک لحظه آواز تو

من از خدا مه

من از خدا مه

من از خدامه

 

بمونی کنارم

من که بجز تو

کسی رو ندارم

من از خدامه

که نباش دوری

فقط دلم میخواد بگی چه چوری

من از خدا مه

که یک روز دعا مون

بره توآسمون پیش خدامون

به عشق اونکه بعد اون همه درد

خدامون یک نگاهی به ما کرد

 

يکشنبه دهم 6 1387

چرا به یاد نمی اورم
من به تشنگی بی پایان آسمان می اندیشم
هنوز تو بیداری
چرا بیاد نمی اورم

¸∏ 

يکشنبه دهم 6 1387
چرا بیاد نمی اورم . ¿
بارش غبار ستارگان دوردست
تو کیستی
تو را بیاد نمی اورم
چرا به یاد نمی اورم . ¿
به گمانم تو حرفی برای گفتن داری

 

 

يکشنبه دهم 6 1387
می دانم که می توانم .
باید برای توانستن
همه با هم
بتوانیم

♣ 

hichkas 

يکشنبه دهم 6 1387
¤

من هنوز نمی دانم که چرا غروب ها دلم می گیرد

برایم بنویس


 

ماه قبیله ای غمگین است که از تماشای این سیاره کبود پیر میشود

يکشنبه دهم 6 1387

در حال حاضر این حرف اخر من است:

دست هامان خالی

دل هامان پر

از خانه که می آیی

دستمال سیاه بیار

و تحملی طولانی تر

احتمالا گریستن ما بسیار است

اشتباه از من بود

اشتباه از من بود ....؟؟؟

 

يکشنبه دهم 6 1387


وقتی دستمان به آسمان برسد
دیگر هیچکس مزاحمت نیست
دیگر هیچکس دستش به تو نمی رسه
هیچکس نمیتونه تورا ببینه

 

شنبه نهم 6 1387

درها بسته و کوچه ها ساکت
اینجا
چشم کدام خسته از شعر من
خواهد گریست

 

دسته ها : شعر
شنبه نهم 6 1387


یه روز
روز های قدیم برای خیلی ها
کس بودم
اما دریغ از امروز
صد دریغ و افسوس
شده ام
هیچکس !!!!!!

 

شنبه نهم 6 1387


نه کسی می آید
نه کسی می رود
خراب آن همه خاطره ام هنوز

 

دسته ها : شعر
شنبه نهم 6 1387


حالا به هرچه می نگرم
یا تورا. یا خاطراتت
را می بینم
عجیب است
که چه زود
هیچکس باکس میشود


شنبه نهم 6 1387
چرا بیاد نمی اورم ؟
من از یاد های خویش خواهم گریخت
لااقل مرا تو به یاد خواهی اورد
!
دسته ها : شعر
شنبه نهم 6 1387
 امروز .فردای بود که دیروز منتظرش بودیم پس قدر فردات بود 

دسته ها : در هم
شنبه نهم 6 1387بی قرارم
می خواهم بروم
می خواهم بمانم
دارم در ترانه های مبهم زاده می شوم
دوباره

 

شنبه نهم 6 1387
بدانیم از رنگها

رنگ به کلی یعنی هر چه که از ظاهر یک شیعی به چشم ما میخورد . و خواص متعددی دارد مثلا خواص درمانی ؟
از انجا که امروز اظطرابدر زندگی ما بسیار شایه است آنچنان ما را به خود مشغول کرده که بر خلاف اجدادمان مهلت توقف . استراحت . و جذب رنگهای حیرت آوری که طبیت به ما عرضه داشته را نداریم
هر سلول عضو یا اعضای بدن ما با یک فرکانسهای خاص در ارتعاشند .
تغییر این فرکانسها مساوی است با بیماری سر این مثله است که بعضیها بدون توجه به رنگ و پوست خود رنگ مو هاشو تیره است روشن میکننه مدتی سر درد دارند . یا من به شخصا اعواقب گذاشتن لنز بدون مشورت با دکتر متخصص رو در یکی از بستگان دیده ام که کار به جراحی چشم رسید چشم چرکی شده بود وسر ش بزرک شده بود انگار اپسه کرده . خوب پس مواظب باشید که سر سری رنگ مو یا لنز های رنگی شدید یا عینک های رنگی رو کمتر استفاده کنید یا با پزشک مناسب .خداوند رنگ چشم .پوست مو رو باهم سازگار می افرینه خدا خواست چشم قهوای باشه به بده خدا نیامده دخالت کنه حتما حکمتی داره حالا مو زیاد
ربطی نداره نکه نداره ولی جلوی دید خودت نیست
من نه دکترم نه متخصص گفتم در جریان باشید چون خیلی ها رو می بینم بعد از عوض کردن رنگ مو یا چشم یا حتی لباس دچاره یک سر اختالات میشن اول خودتون بشناسین بعد رنگ انتخاب کنید
حالا بعضی از خواص رنگها رو میارم براتون :
پس برای حفظ تعادل بدن میتوان فرنکانسهای ارتعاشات صحیح را به شکل لباس های رنگی در اختیار بدن قرار داد.
برای مثال نظریه های زیادی مطرح شده است ۀ که برای افسردگی یک بلوز یا دامن به رنگ نارنجی روشن مفید خواهد بود. و یا اینکه پیراهن آبی در رفع استرس بسیار موثر خواهد بود و مهمترین استفاده از رنگها کمک به خفظ تعدل بدن است
قرمز رنگ حق و حقیقت و پیکار . رنگ جوانی و به ثمر رسیدن است در نهایت قرمز رنگ عشق و تشکیل خانواده است
رنگ قرمز چهره افراد نشان از خشم غصب و طغیان و هیجان و تب دارد و همنگونه که قرمز اسمانی تصویری است برای هوای بسیار بد در اینده
انواع مشتقات رنگ قرمز مثلا رنگ نارنجی تابشی پر شور از عشق قرمز ارغوانی سمبل عشق و روح جوانی است قرمز روشن نشانه سخاوت و بلند پراوازی عاطفه و دلبستگی است اما قرمز تیره نشانه هیجان قوی عشق پشتکار نفرت و خشم است
رنگ قهوای رنگ متمایل به قرمز هوسرانی .و قرمز کد . وجود حرص ولع و قساوت را در فرد نشان می دهد
ارغوانی نشان امیال ودلبستگی ها و سرخ نماینده لذت است رنگ قرمز مناسب ترین رنگ برای درمان کم خونی و کمبود اهن است
رنگ نارنجی . رنگ جوانیست شادابی جشن وسرو است نارنجی امیخته با سفید رنگ بلوغ زنانه و اگر کمی با رنگ سیاه امیخته شود رنگی بلوغ مردانه است
رنگ نیرو بخش محسوب می شود
و ضدخستگی این رنگ سیستم تنفسی و قابلیت تسبیت کلیسم را تحریک میکند داشتن و افزایش خود آگاهی و سر حال بودن را دارست رنگ زرد اگر یکدست باشد شادی آفرین و افزایش دهند نیروی جسمی است
هست رنگ زرد عمق ندارد .

دسته ها : در هم
جمعه هشتم 6 1387
X